Kongres Prawny & Compliance XI edycja

16 - 17 maja 2017 r. | Warszawa, Hotel Hilton

Kongres Prawny & Compliance XI edycja

16– 17 maja 2017 r. | Warszawa, Hotel Hilton

Program:

 • Sygnaliści „Whistleblowing policy”.
 • Optymalizacja form zatrudniania w świetle aktualnych regulacji prawnych i orzecznictwa.
 • PANEL DYSKUSYJNY: Rozwój kompetencji pozaprawnych – na ile prawnicy przedsiębiorstw/compliance officerowie potrzebują edukacji pozaprawnej?
 • Optymalizacja budżetu działu prawnego w świetle nowych trendów w świadczeniu usług prawnych.
 • Łączenie funkcji prawnej z funkcją compliance w organizacji.
 • Zinformatyzowane Biuro prawne – case study.
 • Departament prawny jako przedmiot outsourcingu.
 • Łączenie funkcji działu prawnego z project management office, nowe funkcje działów prawnych na przykładzie grupy hotelowej Accor.
 • Legal Management w grupie kapitałowej – rola działu prawnego w wielopodmiotowej organizacji.
 • Hipokryzja w compliance. Zmiana podejścia albo rozwój zawodowy poza strukturami firmy, w której compliance jest aktywem.
 • Antitrust compliance w e-commerce.
 • Due Diligence dla partnerów biznesowych w procesie sprzedaży – opiewający o doświadczenia i o prawdziwe case studies z Firmy.
 • Compliance Case Handling, czyli „Wyjaśnienie przypadków naruszeń Compliance”.

 

Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tutaj