Praktyczne aspekty prawa pracy - IV edycja

17 - 18 stycznia 2017 r. | Warszawa, Hotel Sheraton

Praktyczne aspekty prawa pracy -  IV edycja
17 – 18 stycznia 2017 r. | Warszawa, Hotel Sheraton

PROGRAM

  • Wymiana generacyjna w środowisku  produkcyjnym – jak ją przeprowadzić w ramach dialogu z pracownikami  i związkami zawodowymi – EDF POLSKA S.A
  • Mobbing – czyli mamy problem ? – KANCELARIA SPCG
  • Prawne aspekty elastycznych form czasu pracy  ze szczególnym uwzględnieniem tzw „home office” – – IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A
  • Czy i jak realizować outplacement? – KOPEX S.A
  • Ustawa kominowa – nowe zasady zatrudniania osób kierujących Spółkami – POCZTA POLSKA S.A
  • Ochrona zdrowia pracowników w procesie pracy – DHL
  • Współpraca ze związkami zawodowymi jako forma dialogu z pracownikami – strategia współdziałania – PROVIDENT POLSKA S.A

 

Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć tutaj