Składki na ubezpieczenie społeczne

 

ubezpieczenie stawka
 emerytalne 19,52 %
rentowe 8 %
chorobowe 2,45 %
wypadkowe  x*)
*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej 

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 2 859,00 zł.

 

ubezpieczenie stawka
 emerytalne 19,52 %
rentowe 8 %
chorobowe 2,45 %
wypadkowe  x*)
*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej 

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 2 665,80 zł.

 

ubezpieczenie stawka
emerytalne 19,52 %
rentowe 8 %
chorobowe 2,45 %
wypadkowe x*)
*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 557,80