Składki na ubezpieczenie społeczne

 

ubezpieczenie stawka
 emerytalne 19,52 %
rentowe 8 %
chorobowe 2,45 %
wypadkowe  x*)
*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej 

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 2.665,80 zł.

 

ubezpieczenie stawka
emerytalne 19,52 %
rentowe 8 %
chorobowe 2,45 %
wypadkowe x*)
*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 2.557,80

 

ubezpieczenie wysokość składki (pracownik) wysokość składki (pracodawca) wysokość składki łącznie
emerytalne 9,76% 9,76% 19,52%
rentowe 1,5% 6,5% 8,0%
chorobowe 2,45% - 2,45%
wypadkowe - - od 0,67% do 3,60%*
fundusz pracy - 2,45% 2,45%
FGŚP - 0,10% 0,10%
fundusz emerytur pomostowych - 1,5% 1,5%
zdrowotne 9,0% - 9,0%
zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku 7,75% - 7,75%

* Składka wypadkowa 50% od 01.04.2015 r.-1,80%

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi: 2.433,00