Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

maksymalna podstawa 2 557,80 zł
(4.263 zł x 60%)
minimalna podstawa (niepełny etat) 1 500 zł
(2.000 zł x 75%)

 

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

maksymalna podstawa

2 433 zł

(4 055 x 60%)

minimalna podstawa (niepełny etat)

1 387,50 zł

(1 850 x 75%)

minimalna podstawa (pełny etat) 1 850 zł