Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 2.859,00 zł
75% kwoty minimalnego wynagrodzenia 1.575,00 zł
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego 620,00 zł
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 2.665,80 zł
75% kwoty minimalnego wynagrodzenia 1.575,00 zł
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego 520,00 zł
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 2.557,80 zł
75% kwoty minimalnego wynagrodzenia 1.500,00 zł
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego 520,00 zł