Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 11.912,50 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1213

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 11.107,50 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1214

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 10.657,50 złł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1227