Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 10 657,50 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1227

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 10 137,50 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1306

250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 9 897,50 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2014 r. poz. 1155