Ograniczenie poboru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

142.950 zł

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

133.290 zł

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

127.890 zł