Zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny wysokość w PLN
dziecko do ukończenia 5 roku życia  95 zł 
dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia 124 zł
dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia 135 zł  

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 1238

zasiłek rodzinny wysokość w PLN
dziecko do ukończenia 5 roku życia 89 zł
dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia 118 zł
dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia 129 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 1238

Program 500 plus 

Wsparcie rządowe, które zakłada przyznanie nieopodatkowanej kwoty w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. 

Szczegółowe informacje odnośnie programu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Dowiedz się więcej: Program 500 plus