Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

okres obowiązywania wskaźnik waloryzacji podstawa prawna
IV kwartał 2017r.    
III kwartał 2017r.    
II kwartał 2017r.  105% Mon. Pol. z 2017 r. poz. 219
I kwartał 2017r. 97% Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1132
okres obowiązywania wskaźnik waloryzacji podstawa prawna
IV kwartał 2016r. 98,8 % Mon. Pol. z 2016 r. poz. 810
III kwartał 2016r. 107,3 % Mon. Pol. z 2016r. poz. 470
II kwartał 2016r. 105,5% Mon. Pol. z 2016r. poz. 181
I kwartał 2016r. 96,1% Mon. Pol. z 2015r. poz. 1177
okres obowiązywania wskaźnik waloryzacji podstawa prawna
IV kwartał 2015r. 97,8 % Mon. Pol. z 2015r. poz. 780
III kwartał 2015r. 107,2 % Mon. Pol. z 2015r. poz. 413
II kwartał 2015r. 105,4 % Mon. Pol. z 2015r. poz. 228
I kwartał 2015r. 97,1 % Mon. Pol. z 2014r. poz. 1126