Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

okres obowiązywania wskaźnik waloryzacji podstawa prawna
IV kwartał 2019r.    
III kwartał 2019r.    
II kwartał 2019r.    
I kwartał 2019r. 99,1% Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1176
okres obowiązywania wskaźnik waloryzacji podstawa prawna
IV kwartał 2018r.  100,1% Mon. Pol. z 2018 r. poz. 835 
III kwartał 2018r.  108,6% Mon. Pol. z 2018 r. poz. 508
II kwartał 2018r.  107% Mon. Pol. z 2018 r. poz. 229
I kwartał 2018r. 97,7% Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1112
okres obowiązywania wskaźnik waloryzacji podstawa prawna
IV kwartał 2017r.  100% Mon. Pol. z 2017 r. poz. 836
III kwartał 2017r.  107,4 % Mon. Pol. z 2017 r. poz. 507
II kwartał 2017r. 105% Mon. Pol. z 2017 r. poz. 219
I kwartał 2017r. 97% Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1132