Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

próg dochodowy wysokość świadczenia
1.922 zł* 
(w przeliczeniu na osobę w rodzinie)
1.000 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 1497

próg dochodowy wysokość świadczenia
1.922 zł*
(w przeliczeniu na osobę w rodzinie)
1.000 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm

próg dochodowy wysokość świadczenia
1.922 zł*
(w przeliczeniu na osobę w rodzinie)
1.000 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.