Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

próg dochodowy wysokość świadczenia
1.922 zł* 
(w przeliczeniu na osobę w rodzinie)
1.000 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 1238

próg dochodowy wysokość świadczenia
1.922 zł* 
(w przeliczeniu na osobę w rodzinie)
1.000 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.

bez względu na dochód rodziny 1 000 zł
ze środków własnych gminy wg postanowień rady gminy

Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 959