Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych

okres obowiązywania : od 01.11.2018
na osobę w rodzinie 674,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej 
dziecko niepełnosprawne
764,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2018 r. poz. 1497

okres obowiązywania : od 01.11.2017 do 31.10.2018
na osobę w rodzinie 674,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej 
dziecko niepełnosprawne
764,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2017 r. poz. 1428

okres obowiązywania : od 01.11.2015 do 31.10.2017
na osobę w rodzinie 674,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej
dziecko niepełnosprawne
764,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 1238