Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych

okres obowiązywania : od 01.11.2015 do 31.10.2017
na osobę w rodzinie 674,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej 
dziecko niepełnosprawne
764,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 1238

okres obowiązywania : od 01.11.2014 do 31.10.2015
na osobę w rodzinie 574,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej 
dziecko niepełnosprawne
664,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 959

okres obowiązywania : od 01.11.2012 do 31.10.2014
na osobę w rodzinie 539,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej 
dziecko niepełnosprawne
623,00 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 959