Dodatki do zasiłku rodzinnego

dodatek z tytułu kwota świadczenia
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł
samotne wychowywanie dziecka pełnosprawnego 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)
samotne wychowywanie dziecka niepełnosprawnego 273 zł (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci)
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat 90 zł
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat 110 zł
urodzenie dziecka 1 000 zł
rozpoczęcie roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego 100 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69 zł

Podstawa prawna: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

dodatek z tytułu kwota świadczenia
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł
samotne wychowywanie dziecka pełnosprawnego 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)
samotne wychowywanie dziecka niepełnosprawnego 273 zł (nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci)
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat 90 zł
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat 110 zł
urodzenie dziecka 1 000 zł
rozpoczęcie roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego 100 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2017 r. poz. 1428 i 1952

dodatek z tytułu kwota świadczenia
opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł
samotne wychowywanie dziecka pełnosprawnego 185 zł (nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci)
samotne wychowywanie dziecka niepełnosprawnego 265 zł (nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci)
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 lat 80 zł
kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 lat do ukończenia 24 lat 100 zł
urodzenie dziecka 1 000 zł
rozpoczęcie roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego 100 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się szkoła 105 zł
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła 63 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 1238