Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

okres obowiązywania wysokość współczynnika urlopowego metoda wyliczenia
01.01.2017 - 31.12.2017 20,83 (365 dni – 53 niedziele – 10 dni świątecznych – 52 soboty) : 12 =  20,83
okres obowiązywania wysokość współczynnika urlopowego metoda wyliczenia
01.01.2016 - 31.12.2016 21 (366 dni – 52 niedziele – 9 dni świątecznych – 53 soboty) : 12 = 252 : 12 = 21,00
okres obowiązywania wysokość współczynnika urlopowego metoda wyliczenia
01.01.2015 - 31.12.2015 21 (365 dni – 52 niedziele – 9 świąt – 52 dni wolne) : 12 = 21