Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop

okres obowiązywania wysokość współczynnika urlopowego metoda wyliczenia
01.01.2019 - 31.12.2019 20,92 (365 dni – 52 niedziele – 10 dni świątecznych – 52 soboty) : 12 =  20,92
okres obowiązywania wysokość współczynnika urlopowego metoda wyliczenia
01.01.2018 - 31.12.2018 20,92 (365 dni – 52 niedziele – 10 dni świątecznych – 52 soboty) : 12 =  20,92
okres obowiązywania wysokość współczynnika urlopowego metoda wyliczenia
01.01.2017 - 31.12.2017 20,83 (365 dni – 53 niedziele – 10 dni świątecznych – 52 soboty) : 12 = 20,83