Skala podatkowa

podstawa obliczania podatku podatek wynosi

ponad do
  85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528zł   15.395 zł 04 gr +32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczaniu podatku lub zeznaniu
ponad do
  8.000 zł 1.440 zł
8.800 zł 13.000 zł 1.440 zł - [883,98 zł x(podstawa obliczenia podatku - 8.000 zł): 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł -[556,02 zł (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł): 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad do
  85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek

 

 

podstawa obliczania podatku podatek wynosi

ponad do
  85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528zł   15.395 zł 04 gr +32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczaniu podatku lub zeznaniu
ponad do
  6.600 zł 1.188 zł
6.600 zł 11.000 zł 1.188 zł - [631,98 zł x(podstawa obliczenia podatku - 6.600 zł): 4.400 zł]
11.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł -[556,02 zł (podstawa obliczenia podatku - 85.528 zł): 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad do
  85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek

 

 

dochód podatek
do 85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
ponad 85 528 zł

14 839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

kwota wolna od podatku 3 091 zł
kwota podatku (zlecona I honoraria) 18%, koszty uzyskania przychodu lub 50%
kwota podatku ( zlecone do 200 zł) ryczałt 18%, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu
miesięczna kwota ulgi podatkowej 46,33 zł
miesięczna kwota kosztów uzyskania 111,25 zł
miesięczna kwota kosztów uzyskania (podwyższona) 139,06 zł
roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów* 42 764 zł

* Od 01.01.2013 r. koszty uzyskania przychodów przyjmowane przez twórców przy ustalaniu dochodu do opodatkowania są ograniczone limitem. W roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej wskazanej w art 27 ust 1.

  roczne koszty uzyskania
(max 1 zakład pracy)
roczne koszty uzyskania
(max.2 zakłady pracy)
kwota kosztów uzyskania (normalna) 1 335 zł 2 002,05 zł
kwota kosztów uzyskania (podwyższona) 1668,72 zł 2 502,56 zł