Przeciętne wynagrodzenie - dane kwartalne

okres obowiązywania wysokość w PLN
IV kwartał 2017r.  
III kwartał 2017r.  
II kwartał 2017r.  
I kwartał 2017r.   
 okres obowiązywania wysokość w PLN
IV kwartał 2016r. 4 219, 00 zł
III kwartał 2016r. 4 055,04 zł
II kwartał 2016r. 4 019,00 zł
I kwartał 2016r.  4 181,49 zł
okres obowiązywania wysokość w PLN
IV kwartał 2015r. 4 066,95 zł
III kwartał 2015r. 3 895,33 zł
II kwartał 2015r. 3 854,88 zł
I kwartał 2015r.  4 054,89 zł

Prezentowane dane publikowane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ( Monitor Sądowy i Gospodarczy) - informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią źródła prawa.