Przeciętne wynagrodzenie - dane kwartalne

okres obowiązywania wysokość w PLN
IV kwartał 2018r.  
III kwartał 2018r. 4 580,20 zł
II kwartał 2018r.  4 521,08 zł
I kwartał 2018r.   4 622,84 zł
okres obowiązywania wysokość w PLN
IV kwartał 2017r.  4 516,69 zł
III kwartał 2017r.  4 255,59 zł
II kwartał 2017r.  4 220,69 zł
I kwartał 2017r.  4 353,55 zł
okres obowiązywania wysokość w PLN
IV kwartał 2016r. 4 218,92 zł
III kwartał 2016r. 4 055,04 zł
II kwartał 2016r. 4 019,08 zł
I kwartał 2016r. 4 181,49 zł

Prezentowane dane publikowane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ( Monitor Sądowy i Gospodarczy) - informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią źródła prawa.