Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku

okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
IV kwartał 2018r.    
III kwartał 2018r. 4 822,83 zł Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 16 października 2018 r.
II kwartał 2018r.  4 812,84 zł Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2018 r.
I kwartał 2018r. 4 700,11 zł Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 kwietnia 2018 r.
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
IV kwartał 2017 4 739,91 zł M.P. z 2018 r. poz. 128
III kwartał 2017r. 4 510,86 zł M.P. z 2017 r. poz. 970
II kwartał 2017r. 4 477,18 zł M.P. z 2017 r. poz. 730
I kwartał 2017r. 4 390,54 zł M.P. z 2017 r. poz. 405
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
IV kwartał 2016r. 4 404,17 zł M.P. z 2017 r. poz. 53
III kwartał 2016r. 4 254,20 zł M.P. z 2016 r. poz. 1002
II kwartał 2016r. 4 246,21 zł Obwieszczenie Prezesa GUS z 18.07.2016 r.
I kwartał 2016r. 4 201,91 zł M.P. z 2016 r. poz. 406