Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku

okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
IV kwartał 2017    
III kwartał 2017r.    
II kwartał 2017r.     
I kwartał 2017r. 4 390,54 zł Dz.U.2015.83.581
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
IV kwartał 2016r. 4 404,17 zł  
III kwartał 2016r. 4 254,20 zł M.P. z 2016 r. poz. 1002
II kwartał 2016r.  4 246,21 zł  Obwieszczenie Prezesa GUS z 18.07.2016 r. 
I kwartał 2016r. 4 201,91 zł M.P. z 2016 r. poz. 406
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
IV kwartał 2015r.  4.280,80 zł M.P 2016 r. poz. 76
III kwartał 2015r.  4 081,90 zł M.P 2015 r. poz. 1048
II kwartał 2015r.  4 066,34 zł M.P 2015 r. poz. 642 
I kwartał 2015r. 4 053,71 zł M.P 2015 r. poz. 380