Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
grudzień    
listopad    
październik    
wrzesień    
sierpień    
lipiec    
czerwiec    
maj    
kwiecień    
marzec 4 577,30 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 18
luty 4 304,91 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 13
styczeń 4 277,14 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 9
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
grudzień 4 635,02 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 5
listopad 4 329,48 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 48
październik 4 259,15 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 43
wrzesień 4 217,65 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 40
sierpień 4 210,09 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 37
lipiec 4 285,73 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 32
czerwiec 4 250,51 zł  Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 30 
maj 4 164,12 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 25
kwiecień 4 312,64 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 20
marzec 4 350,83 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 16
luty 4 137,45 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 12
styczeń 4 100,83 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 8
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
grudzień 4 514,41 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 4
listopad 4 163,98 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 48
październik 4 110,46 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 42
wrzesień 4 058,61 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 40
sierpień 4 022,23 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 37
lipiec 4 093,38 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 32
czerwiec 4 035,32 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 30
maj 4 000,01 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 24
kwiecień 4 122,01 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 21
marzec 4 213,50 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 17
luty 3 981,63 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 13
styczeń 3 942,35 zł Dz. Urz. GUS z 2015 r. poz. 7