Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
grudzień    
listopad 4 966,54 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 55
październik 4 921,30 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 49
wrzesień 4 771,71 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 47
sierpień 4 798,03 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 44
lipiec 4 822,48 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 37
czerwiec 4 845,78 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 35
maj 4 695,31 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 31
kwiecień 4 839,99 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 19
marzec 4 886,19 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 17
luty 4 599,68 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 13
styczeń 4 588,54 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 7
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
grudzień 4 972,92 zł Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 4
listopad 4 610,69 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 55
październik 4 574,02 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 48
wrzesień 4 472,83 zł  Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 44
sierpień 4 492,15 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 41
lipiec 4 498,45 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 36
czerwiec 4 501,63 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 34
maj 4 389,04 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 27
kwiecień 4 488,08 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 22
marzec 4 577,30 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 18
luty 4 304,91 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 13
styczeń 4 277,14 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 9
okres obowiązywania wysokość w PLN podstawa prawna
grudzień 4 635,02 zł Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 5
listopad 4 329,48 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 48
październik 4 259,15 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 43
wrzesień 4 217,65 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 40
sierpień 4 210,09 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 37
lipiec 4 285,73 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 32
czerwiec 4 250,51 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 30
maj 4 164,12 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 25
kwiecień 4 312,64 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 20
marzec 4 350,83 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 16
luty 4 137,45 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 12
styczeń 4 100,83 zł Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 8