Praca w porze nocnej - dodatek

miesiąc czas pracy

wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej

styczeń  2100 zł / 168 x 20%  2,50 zł
luty  2100 zł/ 160 x 20%  2,63 zł
marzec   2100 zł / 176 x 20%  2,39 zł
kwiecień   2100 zł / 160 x 20%  2,63 zł
maj   2100 zł / 160 x 20%  2,63 zł
czerwiec   2100 zł / 168 x 20%  2,50 zł
lipiec  2100 zł / 176 x 20%  2,39 zł
sierpień   2100 zł / 176 x 20%  2,39 zł
wrzesień   2100 zł / 160 x 20%  2,63 zł
październik   2100 zł / 184 x 20%  2,28 zł
listopad   2100 zł / 168 x 20%  2,50 zł
grudzień   2100 zł / 152 x 20%  2,76 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

miesiąc czas pracy

wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej

styczeń 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
luty 2000 zł/ 160 x 20% 2,50 zł
marzec 2000 zł / 184 x 20% 2,17 zł
kwiecień 2000 zł / 152 x 20% 2,63 zł
maj 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
czerwiec 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
lipiec 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
sierpień 2000 zł / 176 x 20% 2,27 zł
wrzesień 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
październik 2000 zł / 176 x 20% 2,27 zł
listopad 2000 zł / 160 x 20% 2,50 zł
grudzień 2000 zł / 152 x 20% 2,63 zł

Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm

miesiąc czas pracy

wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej

styczeń 1850 zł / 152 x 20% 2,43 zł
luty 1850 zł / 168 x 20% 2,20 zł
marzec 1850 zł / 176 x 20% 2,10 zł
kwiecień 1850 zł / 168 x 20% 2,20 zł
maj 1850 zł / 160 x 20% 2,31 zł
czerwiec 1850 zł / 176 x 20% 2,10 zł
lipiec 1850 zł / 168 x 20% 2,10 zł
sierpień 1850 zł / 176 x 20% 2,10 zł
wrzesień 1850 zł / 176 x 20% 2,10 zł
październik 1850 zł / 168 x 20% 2,20 zł
listopad 1850 zł / 160 x 20% 2,31 zł
grudzień 1850 zł / 168 x 20% 2,20 zł

Podstawa prawna: Dz.U. 2015 poz. 1385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r.

Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby obliczyć jego wysokość należy podzielić obowiązujące minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu i pomnożyć przez 20%.