Praca w porze nocnej - dodatek

miesiąc czas pracy

wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej

styczeń  2250 zł / 176 x 20%  2,52 zł
luty  2250 zł / 160 x 20%  2,76 zł
marzec   2250 zł / 178 x 20%  2,64 zł
kwiecień   2250 zł / 168 x 20%  2,64 zł
maj   2250 zł / 168 x 20%  2,64 zł
czerwiec   2250 zł / 152 x 20%  2,92 zł
lipiec  2250 zł / 184 x 20%  2,41 zł
sierpień   2250 zł / 168 x 20%  2,64 zł
wrzesień   2250 zł / 168 x 20%  2,64 zł
październik   2250 zł / 184 x 20%  2,41 zł
listopad   2250 zł / 152 x 20%  2,92 zł
grudzień   2250 zł / 160 x 20%  2,76 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

miesiąc czas pracy

wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej

styczeń  2100 zł / 168 x 20%  2,50 zł
luty  2100 zł/ 160 x 20%  2,63 zł
marzec   2100 zł / 176 x 20%  2,39 zł
kwiecień   2100 zł / 160 x 20%  2,63 zł
maj   2100 zł / 160 x 20%  2,63 zł
czerwiec   2100 zł / 168 x 20%  2,50 zł
lipiec  2100 zł / 176 x 20%  2,39 zł
sierpień   2100 zł / 176 x 20%  2,39 zł
wrzesień   2100 zł / 160 x 20%  2,63 zł
październik   2100 zł / 184 x 20%  2,28 zł
listopad   2100 zł / 168 x 20%  2,50 zł
grudzień   2100 zł / 152 x 20%  2,76 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

miesiąc czas pracy

wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej

styczeń 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
luty 2000 zł/ 160 x 20% 2,50 zł
marzec 2000 zł / 184 x 20% 2,17 zł
kwiecień 2000 zł / 152 x 20% 2,63 zł
maj 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
czerwiec 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
lipiec 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
sierpień 2000 zł / 176 x 20% 2,27 zł
wrzesień 2000 zł / 168 x 20% 2,38 zł
październik 2000 zł / 176 x 20% 2,27 zł
listopad 2000 zł / 160 x 20% 2,50 zł
grudzień 2000 zł / 152 x 20% 2,63 zł

Podstawa prawna: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm

Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Aby obliczyć jego wysokość należy podzielić obowiązujące minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu i pomnożyć przez 20%.