Minimalne wynagrodzenie

okres obowiązywania wysokość w PLN brutto 100%) 
 01.01.2018 - 31.12.2018 2 100,00 zł 

 

Od 1 01 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).

 

okres obowiązywania wysokość w PLN brutto 100%)
01.01.2017 - 31.12.2017 2 000,00 zł

 

Od 1 01 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, ma prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Podstawa prawna: Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.

 

 

 okres obowiązywania wysokość w PLN brutto 100%)  wysokość w PLN brutto (100%) w pierwszym roku pracy 
 01.01.2016 - 31.12.2016  1 850,00 zł   1480,00 zł

Podstawa prawna: Dz.U. 2015 poz. 1385

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r.