Miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

okres obowiązywania wysokość w PLN
2017r. 4 263,00 zł

Podstawa prawna: M.P. poz. 1188

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r.  w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

okres obowiązywania wysokość w PLN
2016r. 4 055,00 zł

Podstawa prawna: M.P. poz. 1292

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

okres obowiązywania wysokość w PLN
2015r. 3 959,00 zł

Podstawa prawna: M.P. poz. 1137

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.