Miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej

okres obowiązywania wysokość w PLN
2019r. 4 765,00 zł

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1185).

okres obowiązywania wysokość w PLN
2018r. 4 443,00 zł

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 25 września 2017 pozycje 1774-1778

Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.12 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. poz. 1174).

okres obowiązywania wysokość w PLN
2017r. 4 263,00 zł

Podstawa prawna: M.P. poz. 1188

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.