Kwoty wolne od potrąceń

pełny etat
  podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych  1 530,00 zł  1 483,00 zł  1 535,00 zł  1 488,00 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych  1 377,00 zł  1 334,70 zł  1 381,50 zł  1 339,20 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych  1 224,00 zł  1 186,40 zł  1 228,00 zł  1 190,00 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych  1 147,50 zł  1 112,25 zł  1151,25 zł  1 116,00 zł
pełny etat
  podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 459,48 zł 1 413,48 zł 1 464,48 zł 1 418,48 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 313,53 zł 1 272,13 zł 1 318,03 zł 1 276,63 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 167,58 zł 1 130,78 zł 1 171,58 zł 1 134,78 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 094,61 zł 1 060,11 zł 1 098,36 zł 1 063,86 zł
pełny etat, drugi i następne lata pracy
  podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 355,69 zł 1 308,69 zł 1 360,69 zł 1 313,69 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 220,12 zł 1 177,82 zł 1 224,62 zł 1 182,32 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 084,55 zł 1 046,95 zł 1 088,55 zł 1 050,95 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 016,77 zł 981,52 zł 1 020,52 zł 985,27 zł
pełny etat, pierwszy rok pracy
  podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
podstawowe koszty uzyskania przychodów
(z ulgą)
podwyższone koszty uzyskania przychodów
(bez ulgi)
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 1 097,15 zł 1 051,15 zł 1 102,15 zł 1 056,15 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 987,44 zł 946,04 zł 991,94 zł 950,54 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 877,72 zł 840,92 zł 881,72 zł 844,92 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych 822,86 zł 788,36 zł 826,61 zł 792,11 zł

Podstawa prawna: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.