Wpłaty na PFRON

okres kwota

podstawa prawna

01.12.2018 r. - 28.02.2019 r. 4.580,20 zł Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1100
01.09.2018r. - 30.11.2018 r. 4.521,08 zł Mon. Pol. z 2018 r. poz. 472
01.06.2018r. - 31.08.2018 r. 4.622,84 zł Mon. Pol. z 2018 r. poz. 472
01.03.2018 r. - 31.05.2018 r. 4.516,69 zł Mon. Pol. z 2018 r. poz. 181
01.12.2017 r. - 28.02.2018 r. 4.255,59 zł

Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1012

01.09.2017r. - 30.11.2017 r. 4.220,69 zł

Mon. Pol. z 2017 r. poz. 811

01.06.2017r. - 31.08.2017 r. 4 353,55 zł Mon. Pol. z 2017 r. poz. 446
01.03.2017 r. - 31.05.2017r. 4 218,92 zł Mon. Pol. z 2017 r. poz. 180
01.12.2016 r. - 28.02.2017 r. 4 055,04 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1100
01.09.2016 r. - 30.11.2016 r. 4 019,08 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 782
01.06.2016 r. - 31.08.2016 r. 4 181,49 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 443
01.03.2016 r. - 31.05.2016 r. 4 066,95 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 148

 

Pracodawca, który:

  • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji (…) liczby pracowników niepełnosprawnych

zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 źródło: http://www.pfron.org.pl