Wpłaty na PFRON

okres kwota

podstawa prawna

01.06.2017r. - 31.08.2017 4 353,55 zł brak publikacji
01.03.2017 r. - 31.05.2017 4 218,92 zł Mon. Pol. z 2017 r. poz. 180
01.12.2016 r. - 28.02.2017 r. 4 055,04 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 1100
01.09.2016 r. - 30.11.2016 r. 4 019,08 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 782
01.06.2016 r. - 31.08.2016 r. 4 181,49 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 443
01.03.2016 r. - 31.05.2016 r. 4 066,95 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 148

 

Pracodawca, który:

  • zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji (…) liczby pracowników niepełnosprawnych

zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 źródło: http://www.pfron.org.pl