Wysokość kwoty bazowej

Kwota bazowa  3.536,87 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2017 r. poz. 184

Kwota bazowa   3.408,62 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2016 r. poz. 147

Kwota bazowa  3.308,33 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2015 r. poz. 177