Wysokość kwoty bazowej

Kwota bazowa  3.731,13 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2018 r. poz. 188

Kwota bazowa   3.536,87 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2017 r. poz. 184

Kwota bazowa  3.408,62 zł

Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2016 r. poz. 147