Najniższa emerytura i renta

świadczenie wysokość w PLN podstawa prawna 
emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1 029,80 zł Mon. Pol. z 2018 r. poz. 216
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 772,35 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1.235,76 zł Dz. U. z 2018 r. poz. 1376
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 926,82 zł
świadczenie wysokość w PLN podstawa prawna
emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1 000 zł Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1 200 zł Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 900 zł
świadczenie wysokość w PLN podstawa prawna
emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 882,56 zł Mon. Pol. z 2016 r. poz. 168
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 676,75 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1.059,07 zł Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 812,10 zł