Najniższa emerytura i renta

świadczenie wysokość w PLN podstawa prawna 
emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1 000 zł Dz. U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1 200 zł Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 900 zł
świadczenie wysokość w PLN podstawa prawna 
emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 882,56 zł Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 676,75 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1.059,07 zł Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 812,10 zł
świadczenie wysokość w PLN podstawa prawna 
emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 880,45 zł Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 675,13 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1.056,54 zł Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 810,16 zł