Wymiar czasu pracy

miesiąc liczba godzin pracy liczba dni pracy
styczeń 176 22
luty 160 20
marzec 168 21
kwiecień 168 21
maj 168 21
czerwiec 152 19
lipiec 184 23
sierpień 168 21
wrzesień 168 21
październik 184 23
listopad 152 19
grudzień 160 20
miesiąc  liczba godzin pracy  liczba dni pracy 
styczeń 168 21
luty 160 20
marzec 176 22
kwiecień 160 20
maj 160 20
czerwiec 168 21
 lipiec 176 22
sierpień  176 22
wrzesień  160 20
październik  184 23
listopad  168 21
grudzień 152 19
miesiąc liczba godzin pracy liczba dni pracy
styczeń 168 21
luty 160 20
marzec 184 23
kwiecień 152 19
maj 168 21
czerwiec 168 21
lipiec 168 21
sierpień 176 22
wrzesień 168 21
październik 176 22
listopad 160 20
grudzień 152 19