Polecamy

Historia pewnego procesu HR część 1

Bardzo wiele firm przekonało się już, że systemy HRMS to genialny sposób na likwidację „papierologii” i uproszczenie procesów kadrowych. Korzyści płynące z takich systemów można by wymieniać bardzo długo, podpierając się mnóstwem liczb, wykresów i ekspertyz.

czytaj całość

logo_hrblog.png

Ocena efektywności pracowników

Ocena Pracowników przez pryzmat wyznaczanych im zadań wspiera organizację w rozwoju i osiąganiu jej strategicznych celów. Powiązanie celów organizacji z celami, jakie są stawiane zarządowi, a potem kierownictwu i pracownikom pozwala na ukierunkowanie wszystkich podejmowanych działań i podniesienie efektywności.

czytaj całość

Zintegrowane zarządzanie wynikami pracy

Moduł ISPM systemu KARO HRMS – aplikacja do zintegrowanego zarządzania wynikami pracy, jest pierwszym tego typu narzędziem na rynku, dedykowanym do zarządzania wzrostem efektywności.

czytaj całość

Praktyczne aspekty wdrażania systemów do zarządzania zasobami ludzkimi

Systemy do Zarządzania Zasobami Ludzkimi czyli tak zwany „miękki HR” obejmują zarówno moduły merytoryczne takie jak zarządzanie strukturą organizacyjną i opisy stanowisk, oceny okresowe, rozwój pracowników, zarządzanie przez cele, zarządzanie kompetencjami, szkoleniami i rekrutacją, jak też coraz częściej funkcje samoobsługowe dla pracowników i managerów.

czytaj całość

Historia pewnego procesu HR część 1

Bardzo wiele firm przekonało się już, że systemy HRMS to genialny sposób na likwidację „papierologii” i uproszczenie procesów kadrowych. Korzyści płynące z takich systemów można by wymieniać bardzo długo, podpierając się mnóstwem liczb, wykresów i ekspertyz.

czytaj całość

Wdrożenie nowego systemu naliczania wynagrodzeń i rejestracji czasu pracy w firmie OLSA POLAND

Odkąd w 2011r. firma OLSA Poland wkroczyła na ścieżkę szybkiej ekspansji, liczba jej pracowników potroiła się w ciągu kolejnych 3 lat. Jednak wzrost liczby pracowników z 500 do 1500 w najmniejszym stopniu nie obniżył skuteczności procesów kadrowych w firmie.

czytaj całość